Traductor/a i gestor/a de projecte a OLISTIS SCCL

Objectiu del lloc de treball

Davant l’augment de la producció, OLISTIS necessita reforçar la estructura interna amb una persona capaç de fer front a la diversitat de tasques tècniques dins l’empresa i amb visió de creixement dins d’una estructura cooperativa.

Principals tasques

 • Traducció i correcció de textos d’àmbit editorial i tècnic (CA-EN-ES).
 • Altres tasques productives: localització web, transcripció, subtitulació de vídeos, etc.
 • Gestió de projectes multilingües de petit abast.
 • Participació en tasques de dinamització de l’empresa a xarxes, web, etc.

Requisits mínims

 • Màster/postgrau de traducció tècnica/editorial
 • Nivell superior de català i anglès
 • Nivell mitjà d’una tercera llengua
 • Domini professional de les eines de tractament de textos
 • Domini pràctic de les eines de TAO

Competències

 • Molt bon nivell de redacció
 • Facilitat de tracte personal i treball en equip
 • Autonomia en la resolució de problemàtiques
 • Gust per la reflexió i pensament crític

Aspectes valorats

 • Coneixement i adhesió als valors cooperatius i de l’ESS
 • Nivell superior d’una altra llengua
 • Experiència professional en funcions similars de producció i gestió
 • Coneixements tècnics en localització web/subtitulació
 • Postgrau de correcció de català

Condicions laborals

 • Incorporació: gener-febrer 2023
 • Contracte laboral: a definir en funció del perfil
 • Horari: 30-35 setmanals (a definir en funció del perfil)
 • Salari: a definir en funció del perfil

Procediment de selecció

Preselecció: (fins el 28 de novembre) heu d’enviar el CV acompanyat d’una breu presentació i de la documentació necessària per acreditar que compliu amb els requisits mínims, a l’adreça contact@olistis.org.

Entrevista/Prova: Entrevista personal a les instal·lacions d’Olistis, seguida d’una prova tècnica de traducció/revisió amb les eines facilitades per Olistis.