Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web www.olistis.org

Olistis.org és un domini d’OLISTIS, SCCL amb NIF F-66668385, inscrita al Registre de cooperatives de la província de Barcelona, al foli 14.596 i domicili al carrer Bonaventura Pollés 23 baixos de Barcelona, 08014.

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic informem que aquest lloc web www.olistis.org, així com els seus subdominis, són quant a drets d’imatge i el seu nom de domini titularitat de OLISTIS, SCCL.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat d’OLISTIS els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Olistis.org, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del portal Olistis.org o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Olistis.org per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Olistis.org conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Olistis.org
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de d’OLISTIS, SCCL, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
    L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’OLISTIS, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal Olistis.org, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per OLISTIS, SCCL, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a contact@olistis.org

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Olistis.org.

Olistis.org no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. D’acord amb l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Olistis.org compleix les seves obligacions d’informació sobre les galetes que fa servir i les seves finalitats. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica d’Olistis.org o per a mesures i dades d’audiències anònimes. Per més informació consulteu la nostra Política de cookies.

Responsabilitat en relació amb els continguts

Els enllaços o links que pugui contenir Olistis.org poden conduir a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals OLISTIS, SCCL no exerceix cap tipus de control, el representat no respon ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines Web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que el representat recomani o aprovi els seus continguts.

OLISTIS, SCCL no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. OLISTIS, SCCL no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base d’informació que s’hi facilita.

OLISTIS, SCCL no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

OLISTIS, SCCL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre OLISTIS, SCCL i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que el correspongués.